Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

25-10-2022


De afgelopen jaren is in het onderzoek naar Scholeksters veelvuldig gebruik gemaakt van de door de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde zenders met GPS, accelerometer en meer: UvA-BiTS, waarbij UvA de afkorting is van Universiteit van Amsterdam en BiTS van Bird Tracking System. Het meest recente onderzoek met UvA-BiTS vond plaats in het kader van CHIRP. Op deze website staan ook tal van nieuwsberichten over de resultaten van het zender onderzoek:

UvA-BiTS pagina online
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
Wat deden de gezenderde Scholeksters afgelopen winter?
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
Update zendervogels Vliehors
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
Nature today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
Korte- en langetermijneffecten van verstoring op vliegafstanden
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats


Een deel van die nieuwsberichten geeft een mooie samenvatting van de wetenschappelijke publicaties die ondertussen verschenen zijn over het zender onderzoek. Aan die lijst kan nu een nieuwe publicatie worden toegevoegd, die echter duidelijk verschilt van eerdere publicaties. Dit nieuwe artikel beschrijft namelijk alle data die verzameld zijn met de UvA-BiTS zenders, niet alleen tijdens CHIRP van Scholeksters die op Vlieland waren gezenderd, maar ook van Scholeksters die tijdens eerdere projecten op Ameland, Schiermonnikoog en Balgzand van een zender waren voorzien. In totaal werden 202 Scholeksters van een zender voorzien. Dat leverde 6 miljoen GPS locaties op, 164 miljoen acceleratie metingen en 7 miljoen gedragscodes (vliegen, lopen, foerageren, poetsen en inactief). De gegevens worden uitgebreid beschreven en zijn openbaar beschikbaar op Movebank en GBIF.

Er zijn al heel veel analyses uitgevoerd, resulterend in een groot aantal wetenschappelijke publicaties, maar er zijn ook nog de nodige interessante analyses mogelijk. Dat geldt vooral voor de gegevens van de vogels die ’s winters op het Balgzand en op de Vliehors zijn gevangen voor onderzoek naar het gedrag in het overwinteringsgebied (Figuur 1).

Figuur 1: Kaarten van GPS-posities van de zes verschillende datasets. (a) geplot op een kaart van Nederland en aangrenzende gebieden van België en Duitsland met locaties van studieplekken (aangegeven door vogelsymbolen) en GPS-posities. (b) kaart van Noordwest-Europa met alle GPS-posities. De GPS-posities zijn weergeven met intervallen van een uur; hogere frequenties van GPS-posities zijn weggelaten in deze visualisatie.


Een deel van die overwinterende vogels bleek te broeden in Noorwegen en Rusland. Die vogels hebben duizenden kilometers gevlogen om daar te komen en gedetailleerd onderzoek naar die lange trektochten is nog niet uitgevoerd. Hoe hoog en hoe snel vlogen ze en hoe reageerden ze op wind? Een ander deel van de overwinteraars bleek broedvogel in het binnenland van Nederland en Duitsland en dat betrof zowel broedvogels van agrarisch gebied als van stedelijk gebied. Het zou interessant zijn om het terreingebruik van die vogels grondig te analyseren. Wat kunnen we achterhalen over de gebieden waar ze naar voedsel zoeken? En als binnenlandvogels terugkeren naar het broedgebied hoor je ze in het begin vaak alleen ’s nachts. Vliegen ze dan even op en neer? En tijdens het broedseizoen wordt ook nog wel eens naar het wad gevlogen, waarschijnlijk om bij te bunkeren. Tot welke afstand gebeurt dat? Vragen genoeg dus.

Het volledige artikel is hier te vinden:
van der Kolk H, et al. 2022. GPS tracking data of Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus) from the Netherlands and Belgium. Zookeys 1123, 31-45.