Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

02-09-2017


In de loop van augustus zijn er opnieuw een aantal van de in de winter 2016-17 gezenderde scholeksters teruggekeerd naar Vlieland of de Waddenzee. De meest verassende binnenkomst was van scholekster RR-CQLC (zender 5440), die de zomer in Rusland heeft doorgebracht! Opmerkelijk is dat het gaat om een jong mannetje, geboren in 2016. In plaats van rond de Waddenzee te blijven besloot de vogel direct in zijn eerste jaar over een afstand van ongeveer 2200km te trekken! In Rusland verbleef RR-CQLC aan de Witte Zee in de deelrepubliek Karelië (grenzend aan Finland). In totaal zitten nu 11 van de 20 (in winter 2016-17) gezenderde scholeksters op of in de buurt van Vlieland.


Voorjaarstrek van scholekster RR-CQLC

Dankzij de inspanningen van aflezers is ook van 3 andere gezenderde scholeksters bekend waar ze verblijven. Wiepke (RR-CZLY, zender 5444) werd door Bart Ebbinge gezien op Rottum. Dit volwassen vrouwtje verbleef vorige winter ook al grotendeels op Rottum, zoals uit de zendergegevens bleek. Wiepke is vernoemd naar de schrijfster van het boek “Ik ben van Rottum”. Op Griend werd Esther (RB-CLLB, zender 5452) afgelezen door Benjamin Gnep. Dit volwassen vrouwtje was al sinds december 2016 spoorloos en heeft na het zenderen slechts één keer contact gemaakt met het antennenetwerk op de Vliehors. Tenslotte vond Wim Tijssen scholekster Dirk (RB-CLLN, zender 5443), de naam te danken aan Dirkendag, terug in het Balgzandgebied.


Ringaflezingen Wiepke, Esther en Dirk.

Minimaal 14 van de 20 in winter 2016-17 gezenderde scholeksters verblijven momenteel in de Waddenzee. De locatie van de 6 andere scholeksters is nog niet bekend, maar mogelijk komen deze scholeksters snel weer op de radar wanneer ze Vlieland bezoeken of afgelezen worden op een andere plek in de Waddenzee.

Formulier haalt reacties op...