Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
26-07-2017


Bij scholekster RG-YNBK, in 2016 door de ringgroep Noardlike Fryske Wâlden geringd, werd dit jaar nadat reeds 3 legsels verloren waren gegaan een vierde legsel aangetroffen. En dat ook nog op nagenoeg exact dezelfde locatie als waar hij in 2016 geringd is. Vanuit het CHIRP-project hebben we deze scholekster in haar broedgebied gevolgd omdat die vorige winter dicht bij onze wintervangst plaats bij de Balgzandpolder heeft overwinterd.

Na drie mislukte nestpogingen van RG-YNBK is het beide ouders dan toch gelukt om kuikens uit het ei te krijgen. Bij het eerste nest waren de eieren helaas al weg voor er een camera bij het nest geplaatst kon worden. Bij het tweede nest kon er op tijd een camera geplaatst worden. Na het bekijken van de beelden werd duidelijk dat deze poging verloren is gegaan aan verstoring en vertrapping van de eieren door schapen.RG-YNBK zit op het tweede legsel. Een schaap komt wel héél dichtbij kijken.


Het derde nest is ons helaas ontgaan, maar van de ringgroep Noardlike Fryske Wâlden kregen we gelukkig te horen dat het nest met één ei werd gevonden op 15-6, wat de volgende dag alweer kwijt was geraakt.

Maar dit paartje gaf niet op en zette door: een laatste vierde poging in hetzelfde perceel zal dan toch wel gaan lukken! De partner kon op het nest worden gevangen en gekleurringd en zijn lichaamsconditie is gemeten. Bij een batterij- en SD-kaart wissel van de camera op 14 juli, kwam net het eerste kuiken uit het ei. De anderen waren nog druk bezig uit te breken.

Bij een controle op 17 juli vertoonden de ouders nog sterk alarmgedrag wat op een goede gezondheid van de jongen wees. Echter waren ze op 19 juli helaas alleen nog maar rustig aan het foerageren een paar perceeltjes verder op; geen goed teken. Het perceel waar de jongen uit het ei waren gekomen was gemaaid. Bij controles de volgende dagen waren de scholeksters helaas niet meer terug te vinden. Ook deze kuikens hebben het uiteindelijk, zoals zovelen dit jaar, maar een paar dagjes vol gehouden.


Het eerste kuiken is net uit het ei gekomen op 14 juli. De andere twee komen er ook nog aan.
Formulier haalt reacties op...