Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

09-06-2017Scholekster BLB-O0B5 met GPS tracker


Broedvogels met GPS tracker
Voor CHIRP zijn er eind mei acht broedende scholeksters van een UvA-BiTS zender voorzien. Dat betekent dat we naast overwinterende scholeksters nu ook lokale scholeksters kunnen volgen. De scholeksters zullen zomer en winter gevolgd worden om de invloed van verstoringen op het gedrag en de conditie te onderzoeken. Binnenkort zullen de bewegingen van deze scholeksters ook semi-live te volgen zijn op de UvA-BiTS website.


Scholekster BLB-O0B5 met GPS tracker


De Vliehors als broedgebied
De Vliehors is niet alleen een belangrijk broedgebied voor tientallen scholeksters, maar ook belangrijk voor andere grondbroeders als dwergstern, bontbekplevier en strandplevier. De broedvogels op de Vliehors hebben het niet makkelijk: Uitgezonderd van enkele duintjes in de oosthoek van de Vliehors is er nauwelijks vegetatie om een beschermd nest te maken. Veel scholeksters leggen hun eieren dan ook in het kale zand. Het gevolg is dat deze nesten niet alleen bedreigd worden door overstroming bij hoge waterstanden, maar ook dat de nesten snel met zand kunnen onderwaaien bij harde wind.


De Vliehors vorige week: Enorme zandvlakte


Storm
Afgelopen week kregen de scholeksters en andere grondbroeders met beide gevaren te maken: Harde storm en hoge waterstanden. Helaas hebben niet veel nesten dit natuurgeweld overleefd. Nesten die laag op de Vliehors lagen, vooral aan de zuidelijke Waddenzeekant, zijn weggespoeld, terwijl nesten die iets hoger in lage duintjes lagen zijn dichtgewaaid met zand. Slechts enkele nesten lijken het natuurgeweld te hebben overleefd. Dit zijn vooral de nesten die in de hogere duintjes liggen, maar ook een enkel nest dat het wonderlijk heeft overleefd op het Noordzeestrand.


De Vliehors na de storm. Er lagen scholeksternesten naast de zwarte vlaggen, deze zijn weggespoeld.Een markeringsstok bij een nest, nu bedolven onder 20-30cm zand.Een van de weinige nesten die nog over zijn: Het nest ligt veel dieper en de duintjes er om heen zijn compleet veranderd.Broedende scholeksters op een schelpenbank vluchten met de hoge waterstanden naar de noordelijker gelegen duintjes, terwijl hun nesten wegspoelen.
Formulier haalt reacties op...