Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

20-08-2018


Hoewel het nog volop zomer is zitten de meeste scholeksters al weer een aantal weken in de overwinteringsgebieden. Op Vlieland zijn veel van de in afgelopen winters gezenderde scholeksters ook weer terug gekeerd. Net als in het broedseizoen van 2017 zijn de zenderscholeksters afgelopen zomer letterlijk alle richtingen opgevlogen. Terwijl sommige vogels op Vlieland en Texel bleven, vlogen andere richting het zuiden naar het binnenland of richting het noorden naar Scandinavië.

Trekbewegingen van voor CHIRP gezenderde scholeksters in 2018. Van sommige vogels zijn nog niet alle gegevens gedownload, waardoor alleen de voorjaarstrek zichtbaar is.


Noord-Holland
De scholeksters die op Vlieland overwinteren broeden voor een groot deel in Noord-Holland. Van de 42 scholeksters die afgelopen winter gezenderd werden vlogen er minstens 10 in de zomer naar het vasteland van Noord-Holland. De meeste vogels broeden hier op akkers en graslanden. Scholekster BLP-RSYY (5678) broedde vlakbij De Koog op Texel. Een deel van de scholeksters werden in het veld al waargenomen door ringaflezers, waardoor de broedlocatie al bekend was voordat de vogels de afgelopen weken op Vlieland terugkwamen. Babs (BLP-RSY6, zender 5659) werd op een dak van een huis in Julianadorp gevonden door Peter Das. Kees de Jager vond Simone (BLP-RSY9, zender 5631) in de Westwouderpolder. Het territorium van Suzanne (BLP-RSYL, zender 5637) werd door Leon Kelder gevonden bij Middenmeer.

Trekbewegingen en broedlocaties van gezenderde scholeksters in Nederland in 2018.


Scandinavië
Net als vorig jaar zijn een aantal gezenderde scholeksters naar Scandinavië gevlogen. Twee scholeksters broedden in het zuidelijke deel van Noorwegen, beide in de omgeving van de plaats Haugesund. Eén scholekster vloog naar Finland en broedde op Föglö. Scholekster RR-CZLJ (zender 5420) die in 2016 gezenderd was vloog voor het tweede opeenvolgende jaar naar noordelijk Noorwegen.

Boknafjorden met op de achtergrond het broedeiland van scholekster BLR-O8B4 (zender 5669). Beeld Google Streetview.


Dakbroeders
Een gedeelte van de zendervogels zijn dakbroeders. In Bremen in Duitsland broedde een scholekster op het dak van een gevangenis. In Nederland broedden er onder andere dakbroeders in Gouda en Vaassen bij Apeldoorn. In Gouda broedde BLG-WCB7 (zender 5520) op een dak van een bedrijfsgebouw. De voetbalvelden van SV Gouda en graslandjes langs het spoor dienden als voedselveldjes.

Terreingebruik van dakbroeder BLG-WCB7 (zender 5520) in Gouda.


Formulier haalt reacties op...