Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

21-04-2017


Nu het broedseizoen op gang begint te komen is het interessant om terug te kijken op de bewegingen van de gezenderde scholeksters in het afgelopen winter seizoen. In december en januari zijn er in totaal 20 scholeksters met een zender uitgerust op de Vliehors. Van vier scholeksters hebben we nooit meer een signaal ontvangen, maar de overige 16 lieten interessante bewegingen zien. Hieronder enkele ‘highlights’ van afgelopen seizoen:

Verblijf op Rottum
Een opvallende beweging werd gemaakt door het volwassen vrouwtje RR-CZLY (tracker 5444). Een paar dagen nadat de scholekster gevangen en gezenderd werd op de Vliehors vloog de vogel naar Rottum om daar anderhalve maand te verblijven. Vervolgens kwam de vogel terug naar de Vliehors, maar verbleef hier nog maar vijf dagen. Op 28 januari werd het laatste signaal van deze vogel op de Vliehors opgevangen. Verblijft de scholekster sindsdien weer op Rottum?


De trip van scholekster RR-CZLY vanaf de Vliehors naar Rottum.


Plaatstrouwe scholekster
De meest plaatstrouwe scholekster blijkt tot nu toe het in 2016 geboren mannetje RR-CZLK (tracker 5449) te zijn. Deze scholekster zit sinds december vrijwel altijd op het zuidoosten van de Vliehors. Slechts eenmaal vloog de vogel wat verder weg en maakte hij een reis van enkele dagen naar Griend.


Terreingebruik RR-CZLK 5 december 2016 tot 15 april 2017.Vergelijking bewegingen RR-CZLK (blauw) en RR-CZLE (rood). Scholekster RR-CZLE maakt van een veel groter gebied gebruik dan scholekster RR-CZLK.


Gezenderde scholeksters bij Westerse Veld en op Richel
Dat scholeksters op de Vliehors komen betekend niet dat ze hier het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Dit bewezen meerdere gezenderde vogels, waaronder het juveniele mannetje RR-CQLC (tracker 5440). Net als twee andere scholeksters verbleef deze vogel het grootste gedeelte van zijn tijd rond het dorp op Vlieland en maakte gebruik van de hoogwatervluchtplaatsen bij het Westerse Veld en op Richel.


RR-CQLC rust op een schelpenbankje voor het Westerse Veld.Bewegingen van RR-CQLC.


Naar het binnenland
In het onderzoeksgebied op de Vliehors en Noord-Texel zitten momenteel nog ongeveer vijf gezenderde scholeksters. De rest van de vogels is in de loop van het voorjaar vertrokken, waarschijnlijk naar de broedgebieden (adulte vogels) of op verkenningstocht naar andere foerageergebieden (jonge vogels). Eerder berichtten we al dat scholekster RR-CZLC (tracker 5437) voor een paar dagen naar Woerden is gevlogen maar direct weer terugkeerde naar Texel. Ook nu heeft dit onvolwassen mannetje Texel verlaten. Is hij in de buurt van Woerden terug te vinden? Scholekster Wietske (RB-CLLC, tracker 5445) werd twee keer in de Balgzandpolder terug gezien, maar was zo kort aanwezig dat de gegevens niet konden worden uitgelezen. Lukt het om haar en de andere scholeksters in de broedgebieden terug te vinden?


Wietske in de Balgzandpolder (© Kees Venneker)
Formulier haalt reacties op...