Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

05-04-2018


De migratie van scholeksters van de wintergebieden naar de binnenlandse broedgebieden is een interessant fenomeen. Dankzij het zenderen van overwinterende scholeksters op de Waddeneilanden krijgen we een goed beeld van de bijzonderheden van de migratie naar het binnenland. Eén van de opvallende resultaten is dat scholeksters voor het broedseizoen regelmatig heen en weer vliegen tussen het wintergebied en het broedgebied. Ook uit ringaflezingen blijkt dat scholeksters die al naar het binnenland gevlogen zijn plots weer in het wintergebied kunnen opduiken.

Koud weer
In maart vlogen vier van de in december 2017 gezenderde scholeksters heen en weer naar het binnenland. Eén vogel vloog naar Noord-Holland en drie andere vogels vlogen naar Friesland of Groningen. Drie vogels keerden op 17 of 18 maart 2018 weer terug naar Vlieland. Dit valt precies samen met het ijskoude weer op die dagen. Koud weer, en daardoor moeilijk bereikbaar voedsel, is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak voor de tijdelijke terugkeer naar de wintergebieden. Soms is de reden echter minder duidelijk. De volwassen scholekster 5682 (BLR-O8BA) vloog op 22 maart naar een soos in Friesland om vervolgens, via Lauwersoog, een soos in Groningen te bezoeken. Op 25 maart vloog dit vrouwtje weer naar de Vliehors. Opvallend genoeg werden twee ver uit elkaar liggende sozen bezocht maar niet een territorium.

Tracks van 5678 (rood), 5582 (blauw), 5627 (lichtblauw), 5652 (groen), 5682 (oranje) in maart 2018. Al deze scholeksters vlogen voor het broedseizoen begon op en neer tussen Vlieland en broedgebied.

Scholekster 5652 (BLP-RSYJ) bij de vangst op 19 december op Vlieland.

Broedseizoen 2017
Het ‘heen en weer’-vliegen kan veel vaker voorkomen wanneer het territorium van de scholekster dichter bij de Waddenzee ligt. In het broedseizoen van 2017 vlogen Wietske (5445, RB-CLLC) en Dirk (5443, RB-CLLN) vaak heen en weer tussen het binnenland van Noord-Holland en het Balgzand. Een schaarste aan voedsel in het binnenland zou heel goed de oorzaak van de tripjes naar de wadplaten kunnen zijn. Scholeksters kunnen tot afstanden van meer dan 100km op en neer vliegen. Zo vloog een onvolwassen scholekster (5437, RR-CZLC) in 2017 drie keer op en neer naar Woerden.

Tracks van 5443 (rood) en 5445 (blauw) in het broedseizoen van 2017.

Teruggevonden GPS scholeksters
De afgelopen maanden zijn er diverse aflezingen gedaan van gezenderde scholeksters. Petrus (zender 5500, BLB-O0B7), een broedvogel op de Vliehors, werd in de winter bij Ferwert gezien door Henk Hiemstra. Noa (zender 5509, BLB-O0B4), ook een broedvogel op de Vliehors, werd op Terschelling gezien door Jacob Jan de Vries. Regina (zender 5655, BLR-O8B8) werd door Wim Tijsen in maart op een soos bij Schoorl gezien. Sjerp Weima vond Drenth (BRR-REY6) diep in het binnenland bij Houten. Deze vogel draagt geen GPS tracker, maar is één van de eerste Vlielandse scholeksters die zo diep in het binnenland werd teruggezien.

Formulier haalt reacties op...