Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
11-01-2018


Op de Vliehors zitten drie duidelijk gescheiden hoogwatervluchtplaatsen van scholeksters. Op het midden van de Vliehors overtijen vogels vlakbij de doelen van de Luchtmacht. Verder oostelijker zijn er hoogwatervluchtplaatsen langs de vlaggenlijn en aan de kwelderrand ten zuiden van de Kroonpolders. De scholeksters die in deze verschillende groepen overtijen maken over het algemeen ook gebruik van een ander foerageergebied. Dit is mooi te zien aan de gegevens die binnenkomen van de in december gezenderde scholeksters.

Op onderstaand kaartje zijn de bewegingen van de nieuw gezenderde vogels te zien, ingedeeld in drie groepen: Scholeksters gezenderd op de meest oostelijke hoogwatervluchtplaats op 15 december (donkerblauw), scholeksters gezenderd op deze locatie op 19 december (lichtblauw) en scholeksters gezenderd op de hoogwatervluchtplaats midden op de Vliehors op 20 december (rood). De markers geven de vanglocaties aan. Het is mooi te zien dat de vogels van de oostelijkere hoogwatervluchtplaats inderdaad meer gebruik maken van oostelijkere wadplaten dan de vogels die op de westelijkere hoogwatervluchtplaats overtijen. Vrijwel alle scholeksters die op Texel zijn gekomen zijn gezenderd op de westelijke hoogwatervluchtplaats.


Kaart met gegevens van in december 2017 gezenderde scholeksters. Eén kleur omvat data van meerdere vogels. Donkerblauw: Gezenderd op 15-12-17 op blauwe marker. Lichtblauw: Gezenderd op 19-12-17 op blauwe marker. Rood: Gezenderd op 20-12-17 op rode marker.


Veel scholeksters vliegen waarschijnlijk naar Texel wanneer de waterstanden in de Waddenzee hoog zijn en de wadplaten maar zeer beperkt droogvallen. Op Texel zijn, in tegenstelling tot de Vliehors, graslanden waar de scholeksters kunnen foerageren. De grafiek hieronder illustreert dat door gemiddelde foerageerpercentages van de drie groepen gezenderde vogels weer te geven samen met een maat voor het droogvallen van de wadplaten. Op 26, 27 en 28 december zijn de waterstanden hoog en kunnen de scholeksters van de Oost-Vliehors minder lang foerageren (vooral zichtbaar bij de groep vogels gezenderd op 19 december). Veel van de scholeksters die op 20 december gezenderd zijn zitten deze dagen op Texel en hebben door het foerageren op graslanden een relatief hoog foerageerpercentage.

Grafiek met gemiddelde foerageertijd per laagwaterperiode (gemeten van hoogwater tot het volgende hoogwater) voor de drie groepen gezenderde vogels. De zwarte gestippelde lijn is een maat voor de droogvalduur van wadplaten. Het regelmatige piek-dal patroon in het eerste deel van de grafiek wordt veroorzaakt door het moment van de dag waarop de laagwaterperioden vallen. Scholeksters foerageren structureel minder tijdens nachttijen in vergelijking met dagtijen.


Formulier haalt reacties op...