Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

11-01-2018


Op de Vliehors zitten drie duidelijk gescheiden hoogwatervluchtplaatsen van scholeksters. Op het midden van de Vliehors overtijen vogels vlakbij de doelen van de Luchtmacht. Verder oostelijker zijn er hoogwatervluchtplaatsen langs de vlaggenlijn en aan de kwelderrand ten zuiden van de Kroonpolders. De scholeksters die in deze verschillende groepen overtijen maken over het algemeen ook gebruik van een ander foerageergebied. Dit is mooi te zien aan de gegevens die binnenkomen van de in december gezenderde scholeksters.

Op onderstaand kaartje zijn de bewegingen van de nieuw gezenderde vogels te zien, ingedeeld in drie groepen: Scholeksters gezenderd op de meest oostelijke hoogwatervluchtplaats op 15 december (donkerblauw), scholeksters gezenderd op deze locatie op 19 december (lichtblauw) en scholeksters gezenderd op de hoogwatervluchtplaats midden op de Vliehors op 20 december (rood). De markers geven de vanglocaties aan. Het is mooi te zien dat de vogels van de oostelijkere hoogwatervluchtplaats inderdaad meer gebruik maken van oostelijkere wadplaten dan de vogels die op de westelijkere hoogwatervluchtplaats overtijen. Vrijwel alle scholeksters die op Texel zijn gekomen zijn gezenderd op de westelijke hoogwatervluchtplaats.


Kaart met gegevens van in december 2017 gezenderde scholeksters. Eén kleur omvat data van meerdere vogels. Donkerblauw: Gezenderd op 15-12-17 op blauwe marker. Lichtblauw: Gezenderd op 19-12-17 op blauwe marker. Rood: Gezenderd op 20-12-17 op rode marker.


Veel scholeksters vliegen waarschijnlijk naar Texel wanneer de waterstanden in de Waddenzee hoog zijn en de wadplaten maar zeer beperkt droogvallen. Op Texel zijn, in tegenstelling tot de Vliehors, graslanden waar de scholeksters kunnen foerageren. De grafiek hieronder illustreert dat door gemiddelde foerageerpercentages van de drie groepen gezenderde vogels weer te geven samen met een maat voor het droogvallen van de wadplaten. Op 26, 27 en 28 december zijn de waterstanden hoog en kunnen de scholeksters van de Oost-Vliehors minder lang foerageren (vooral zichtbaar bij de groep vogels gezenderd op 19 december). Veel van de scholeksters die op 20 december gezenderd zijn zitten deze dagen op Texel en hebben door het foerageren op graslanden een relatief hoog foerageerpercentage.

Grafiek met gemiddelde foerageertijd per laagwaterperiode (gemeten van hoogwater tot het volgende hoogwater) voor de drie groepen gezenderde vogels. De zwarte gestippelde lijn is een maat voor de droogvalduur van wadplaten. Het regelmatige piek-dal patroon in het eerste deel van de grafiek wordt veroorzaakt door het moment van de dag waarop de laagwaterperioden vallen. Scholeksters foerageren structureel minder tijdens nachttijen in vergelijking met dagtijen.


Formulier haalt reacties op...