Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Werkgroepen Scholekster Nederland
In Nederland zijn er ongeveer 30 scholeksterwerkgroepen actief met het ringen, volgen en aflezen van scholeksters in broedgebieden. De kaart hieronder geeft een overzicht en informatie over de diverse werkgroepen.