Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
© Tom Voortman
Waarom gaat de Scholekster
in aantal achteruit en kunnen
we het tij keren?

Nieuws
Korte- en langetermijneffecten van verstoring op vliegafstanden
Nieuws
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
Nieuws
Scholekster op het dak
CHIRP in het kort
Alle problemen opgeteld
CHIRP staat voor Cumulative Human Impact on biRd Populations. In het project wordt onderzocht wat het effect van verschillende menselijke invloeden is op de populatie Scholeksters. Meer weten? Bekijk deze pagina met informatie over CHIRP of lees meer over de drukfactoren door te klikken op de bollen in het schema hieronder.
Help mee
Zoek kleurringen in het binnenland!
Gezenderde scholeksters
Kijk hier mee met de verplaatsingen van de gezenderde scholeksters:
Broedgebieden
Wintergebieden
Scholekster
Populatie
Klimaat
(Zeestijging)
Voedsel
Verstoring
Predatie
Landbouw
Klimaat
(Overstroming)
Zeestijging
Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Worden foerageergebieden van scholeksters hierdoor kleiner of minder toegankelijk?
Voedsel
Schelpdieren vormen het hoofdvoedsel in de winter. Deze voedselvoorziening wordt bedreigt door kokkelvissers en toename van Japanse oesters.
Verstoring
De scholekster is niet de enige gebruiker van de Waddenzee. Er vindt verstoring plaats van wandelaars, fietsers, boten en vliegtuigen.
Overstroming
Door klimaatverandering wordt de kans steeds groter dat nesten verloren gaan bij overstromingen van kwelders.
Landbouw
Er wordt steeds vaker gemaaid waardoor nesten verloren gaan. Daarnaast zitten wormen (voedsel) dieper in de grond door laag grondwaterpeil.
Predatie
Scholekstereieren zijn een lekkere maaltijd voor vossen, marterachtigen en(roof)vogels. Hierdoor kan het nestsucces flink dalen.